УКР
 
Права споживачів 
Захист прав споживача фінансовою установоюДрук

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України „Про захист прав споживачів” споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

захист своїх прав державою;

належну якість продукції та обслуговування;

безпеку продукції;

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Під продукцією слід розуміти будь-який виріб (товар), роботу чи послугу, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) визначені статтею 10 Закону України „Про захист прав споживачів”.

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України „Про захист прав споживачів” захист прав споживачів здійснюють Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи (у тому числі й Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції), органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

У разі порушення фінансовою установою своїх зобов’язань потрібно звертатися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) за адресою вул. Бориса  Грінченка, 3, м. Київ, 01001, понеділок – четвер: 9:00 – 18:00, п’ятниця: 9:00 – 16:45, перерва: 13:00 – 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину; тел. (відділ звернення громадян): (044) 234-99-07; електронна пошта: office@nfp.gov.ua ; веб-сайт:www.nfp.gov.ua та до громадської приймальної.

ПОШУК ПО САЙТУ
ПОШУК ПО САЙТУ
Developed by Deep Vision Адреса: вул. Б. Хмельницького 32, оф. 49,
тел/факс: 239-35-50, тел.279-53-02
Усі права належать ТОВ
"КУА АПФ "Актив Плюс"