"ПАТ "ЗНВКІФ "РЕАЛ ГРУП" 
Установчі документи
Перелік осіб, що обслуговують Фонд
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік
Фінансова звітність за 2020 рік